A JKP Static Kft. mérnöki iroda tartószerkezetek statikai tervezésével, optimalizálásával, fejlesztésével és szakértésével foglalkozik. Munkáink között megtalálhatóak családi házak és társasházak, valamint komplex, speciális tartószerkezetek is. Méretezéseinket fejlett végeselem szoftverekkel készítjük, mellyel a legoptimálisabb anyagfelhasználásra törekszünk a biztonság és az esztétika szem előtt tartásával!

Juhász Károly Péter

JKP static Kft.

statikus mérnök
tartószerkezeti szakértő
betontechnológus szakmérnök


Nagy Lóránt

JKP static Kft.


statikus mérnök
építészmérnök


Schaul Péter

JKP static Kft.


statikus mérnök


Statikus mérnöki irodánk a következő szolgáltatásokat nyújtja megrendelőinek:

Tartószerkezeti (statikus) szakvélemények készítése

Épületdiagnosztika/anyagvizsgálat
(a Budapesti Műszaki Egyetem anyagvizsgálati laborjában végezve)

Tartószerkezeti tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek):


ALAPOZÁS TERVEZÉSE
az utólagos javítások elkerüléséért

Az épület legnehezebben és igen költségesen javítható, így a legkörültekintőbb tervezést igénylő szerkezete az alapozás. Ennek előfeltétele a talajmechanikai szakvélemény, melyben szereplő adatok alapján méretezhetőek gazdaságosan az alaptestek. Családi házak esetében igen gyakori a sáv- és pontalapok tervezése. A sávalapokba gyenge vasalás betervezése és kivitelezése szükséges, így elkerülhetőek a süllyedéskülönbségekből adódó repedések, elnyíródások. A képen egy családi ház sávalapozása látható. Igény szerint a betonozás előtt statikai művezetés keretében helyszíni szemle kérhető.

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS
vasmennyiség optimalizálással

A vasbeton födémek korszerű méretezése végeselem módszerrel a kihasználtságot maximum szintre emeli. Önmagában ez még nem lenne elegendő, hiszen a végeselem analízis eredményeiből meg is kell tervezni a födémet. Az analízis segítségével pontosabb képet kapunk a szükséges vasalásról és annak pontos helyéről, ezáltal akár a vasmennyiség 20%-a is megspórolható, mely egy családi ház szintjén is több százezer forint megtakarítást is jelenthet. A tervek bonyolultságától függően ez az összeg magasabb is lehet, de egy határon túl már a kivitelezés rovására is mehet. A képen egy vasbeton födém vasalása látható.

PROJEKT NYOMONKÖVETÉS
a gyors és pontos megvalósulásért

Tervező irodánk az építési munkákat a tartószerkezeti műszaki tervek leadása után is folyamatosan figyelemmel kíséri, legyen szó bármilyen méretű projektről. A terveken szerepel a felelős tartószerkezeti tervező neve, kamarai jogosultsági száma, elérhetősége (tel/fax/e-mail), a műszaki rajzoló és a tervellenőr neve is. A megvalósulási folyamat alatt bármilyen felmerülő kérdésre azonnali válasszal tudunk szolgálni, akár a megrendelőnek, akár a kivitelezőnek. A műszaki tervezésben felmerülő változtatásokhoz rugalmasan állunk hozzá, nem hátráltatva ezzel a megvalósulási folyamatot, amíg az nem válik a tartószerkezeti tervezés rovására.

STATIKAI MŰVEZETÉS
a tervek szerinti megvalósulásért

A statikai művezetés és helyszíni szemle fontos mind a beruházó, mind az építész tervező szempontjából. Elsősorban mindkét fél biztos lehet benne, hogy a ház a tervek szerint fog megvalósulni, másodsorban az esetleges módosításoknál a tartószerkezeti tervező ügyel, hogy a ház továbbra is statikailag állékony maradjon. Mivel a statikus tervező csak a leadott tartószerkezeti terveken szereplő műszaki adatokért vállal felelősséget, ezért fontos a változásoknál és főbb munkarészeknél az értesítése, véleményének kikérése, majd a tett megállapítások, javaslatok és utasítások írásban történő dokumentálása az építési naplóban.

STATIKAI SZAKÉRTÉS
az optimális megoldásért

Az utólagos kiváltások, szerkezet megerősítések és hozzá építések szinte minden esetben tartószerkezeti tervező általi helyszíni statikai szakértést és ez alapján tartószerkezeti szakvélemény kiállítását követelik meg. Az ilyen tevékenységeket a Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalása alapján csak tartószerkezeti szakértő jogosultsággal rendelkező tervező végezheti. Irodánk tartószerkezeti tervező- és szakértő jogosultsággal is rendelkezik, így a tartószerkezeti építési engedélyezési és kiviteli tervek készítésén túlmenően utólagos fal- és nyíláskiváltások, utólagos szerkezet- és alapozás megerősítések, ráépítések és falbontások szakértését is vállalja.