FibreLAB – EUROSTARS – E! 10316 FibreLAB
www.fibrelab.eu

Tartalmi összefoglaló

A projekt megvalósítása nemzetközi konzorcium keretein belül valósul meg, mely létrjeött egyrészről a JKP Static Kft. (JKP), másrészről a Cervenka Consulting s.r.o. (CER) között.

Jelentős kutatás és fejlesztés zajlik az új és modern cement alapú kompozitok terén, ahol acél vagy szintetikus szálakat adnak a beton mátrixhoz, hogy megnöveljék annak anyagtulajdonságait, teljesítményét, tartósságát vagy tűzgátló képességét. A fejlett szimulációs technikák nem-lineáris végeselem analízisen alapulnak, mely kiváló eszköz a szálerősítésű betonszerkezetek vizsgálatához és méretezéséhez. Ez a tervezési módszer a szükséges numerikus eszközökkel áttörést jelent a jelenlegi tervezési szabványokhoz képest és a projekt során ezen a területen széleskörű tapasztalattal rendelkező partnerek segítségével lesz kifejlesztve.

A fő termék egy speciális ATENA (már meglévő és kifejlesztett nem-lineáris végeselemes program beton szerkezetek analíziséhez) modul/termék szoftver lesz, melynek neve a fejlesztés során FibreLAB lesz. Ez a termék három programból/modulból fog állni, melyek akár külön-külön is értékesíthetőek lesznek.

A kiegészítő modulok kifejezetten a szálerősítésű beton iparágra koncentrálnak. Ez a termék használható lesz önállóan vagy együtt az ATENA szoftverrel. A termék támogatja továbbá a parametrikus modellezést, valamint a beágyazott programozási nyelv lehetővé teszi a gyors fejlesztést, melynek segítségével még speciálisabb betonszerkezetek is méretezhetővé válnak, mint például az előregyártott betontszerkezetek.

A szoftver támogatja a mérnököket a tervezési folyamat során, amely a szerkezet teljesítményét vizsgálja az előirányzott tervezési forgatókönyvek és az egyes tervezési határállapotok esetében: használhatósági és tervezési határállapot, valamint az új tervezési előírások, mint például: a stabilitás, tartósság és élettartam ellenőrzése.

Feladatok, célkitűzések

A fő termék egy speciális ATENA (már meglévő és kifejlesztett nem-lineáris végeselemes program betonszerkezetek analíziséhez) modul/termék szoftver lesz, melynek neve a fejlesztés során FibreLAB lesz. Ez a termék három programból/modulból fog állni, melyek akár külön-külön is értékesíthetőek lesznek.

A három modul a következő lesz:

  • (A) Gyors prototípus szálerősítésű beton termékek/szerkezetek parametrikus modellezéséhez - meglévő anyagmodell átalakításával szálerősítésű betonszerkezetek méretezése/analízise

  • (B) Szálerősítésű betonmodell - a szálerősítésű betonmodell anyagparamétereinek megállapítása kísérleti adatok és inverz analízis segítségével

  • (C) FibreLAB - modul a szálerősítésű betonszerkezetek tervezéséhez - magában foglalja a fenti eszközöket szálerősítésű beton termékek/szerkezetek tervezéséhez/analíziséhez

A Cervenka Consulting belső felmérései azt mutatják, hogy a jelenlegi felhasználóik mintegy 20%-a mutat érdeklődést a szálerősítésű anyagok iránt, és használja a már rendelkezésre álló modelleket. Várható, hogy ha az új modellek és technikák segítségével kifejlesztett FibreLAB projekt ezt az érdeklődést megduplázza, vagy akár a többszörösére növekedhet. A cél az, hogy a projekt végén kifejlesztett szoftvert a továbbiakban folyamatosan tovább lehessen fejleszteni, ezáltal is fenntartva a hosszabb távú érdeklődést a termék iránt.

A végtermék egy szoftver lesz, melyet a végfelhasználók számára lehet értékesíteni. A végfelhasználók mérnökök lesznek, akik új szálerősített beton termékeket vagy szerkezeteket fejlesztenek, illetve terveznek. A javasolt projekt biztosít egy speciális tervezési eszközt, mely a modern szimulációs módszereken alapul, könnyen használható és az adott tervezési feladatok vagy termékek igényeinek megfelel.

A kifejlesztett szoftver a Cervenka Consulting már meglévő értékesítési csatornáin és a bevont partnerein keresztül kerül forgalomba. Ez a hálózat magában foglal 17 forgalmazót Európában, Ázsiában és Amerikában.


A NEMZ_15-1-2016-0026 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, az EUROSTARS pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Az innováció lendülete